RODO – klauzula informacyjna ogólna

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY, RODO-Klauzula, znajduje się Klauzula informacyjna ogólna o ochronie danych osobowych, która dotyczy: uczniów/dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, innych osób, których dane przetwarzamy ze względu na realizację obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.