Hej, kolęda, kolęda!

Tradycją naszej szkoły jest wspólne kolędowanie dzieci z klas 0-III. Także w tym roku 22 stycznia spotkały się dzieci z młodszej grupy wiekowej ze swoimi wychowawczyniami. Wśród zaproszonych gości była pani dyrektor Anna Górska oraz rodzice i dziadkowie uczniów klasy III b, którzy przygotowali to spotkanie. Przedstawili oni krótki obrzęd kolędniczy z turoniem, gwiazdą, dziadem, Herodem, aniołami, diabłami i śmiercią. Następnie każda klasa zaśpiewała wybraną przez siebie kolędę lub pastorałkę. Większość dzieci była przebrana w piękne, kolorowe stroje kolędnicze, co dodatkowo uatrakcyjniło spotkanie.

Izabela Staroń