Ewakuacja próbna w Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 22 X 2019 r.

Na  trzykrotny sygnał dzwonka oznaczający zagrożenie, uczniowie sprawnie opuścili sale lekcyjne i pod opieką nauczycieli udali się na miejsce zbiórki,  na zewnątrz  budynku.  Każdy nauczyciel sprawdził obecność i złożył wicedyrektor szkoły, meldunek o stanie liczebności danej klasy. Pracownicy sekretariatu zabezpieczyli pieczątki. Dyrekcja szkoły i wyznaczeni pracownicy szybko sprawdzili opuszczone przez uczniów pomieszczenia szkoły w celu sprawdzenia czy nikt nie pozostał  w budynku. Ewakuacja została przeprowadzona zgodnie z instrukcją, uczniowie, nauczyciele i pracownicy  opuszczali szkołę we właściwym porządku. Wyjście z budynku trwało do 3 min.  Po powrocie do klas nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia np. pożaru. Próbna ewakuacja została przeprowadzona pod okiem pana Jakuba Witosławskiego, pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego i obronności w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.