Nowa Karta Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Od roku szkolnego 2019/20 obowiązuje nowy wzór Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. Można go pobrać po rozwinięciu strony klikając POBIERZ lub w “Dokumentach do pobrania” a także w świetlicy szkolnej, u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły.