Jak zgłosić szkodę? NNW dzieci

Broker ubezpieczeniowy podaje informacje odnośnie sposobu zgłaszania szkód przez rodziców ubezpieczonych uczniów w naszej szkole. Przy zgłaszaniu szkody należy podać tylko numer polisy NNW oraz PESEL ubezpieczonego dziecka. Więcej informacji na obrazku.