Ogłoszenie dyrektora szkoły

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”. Szczegóły w zakładce „Dokumenty -> Podstawa Programowa”