“Dobry Start” – wsparcie dla uczniów

Informacja Kuratorium Oświaty w Krakowie. Rządowy program “Dobry Start” – to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Aby otrzymać wsparcie, rodzice powinni złożyć wniosek już od 1 lipca br. w instytucji, która realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.