Dzień Ziemi

Dnia 26 kwietnia odbyły się w naszej szkole obchody DNIA ZIEMI. Przez cały okres kwietnia trwała aktywna zbiórka baterii, uczniowie na zajęciach przyrody uczestniczyli w prelekcjach na temat ekologii, ochrony środowiska, wykonywali referaty oraz plakaty o tematyce ekologicznej.

Podsumowaniem tej akcji był apel pod hasłem: „To i owo o Ekologii”. Apel przygotowali uczniowie klas szóstych pod opieką nauczyciela przyrody Iwony Dudzik oraz pani Joanny Wojtyczki. Oprawę muzyczną przygotował pan Mariusz Klimek. Naszym celem było uświadomienie istoty i znaczenia obchodów Dnia Ziemi, uczulenie na potrzebę troski o nasze środowisko w każdym miejscu i czasie, w każdej sytuacji. Pragnęliśmy zachęcić do czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska, uświadomić konieczność segregacji śmieci, znaczenie recyklingu. Uczniowie przedstawili konkretne sposoby postępowania, dobre rady, jak dbać o naszą planetę.

Dzieci zaprezentowały krótką scenkę edukacyjną „Jak uczyliśmy Wiktora dbać o środowisko?” . Treści przekazane przez dzieci ,przeplatane piosenkami o tematyce ekologicznej, dały wszystkim uczestnikom wiele do myślenia, co można jeszcze zrobić w swoim najbliższym środowisku, by ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią.

mgr Iwona Dudzik