Szkolne Zawody Sportowe Klas I – III

     W dniu 20 marca 2018 r. na hali sportowej w naszej szkole odbyły się zawody sportowe klas I – III. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: klasy I, klasy III oraz dwie grupy klasy II. Przeprowadzono cztery konkurencje: slalom z piłką, zanieś – przynieś piłkę, zabawy: „sadzenie ziemniaków” oraz  „żywy pachołek”.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: Pani J. Dudzik – szkolna pielęgniarka, Pani I. Staroń – wych. klasy IB, Pani M. Popiołek – wych. świetlicy oraz prowadzące zawody panie: Magdalena Nawieśniak i Grażyna Staroń.

Turniej gier i zabaw przebiegał pod hasłem : „SPORT TO ZDROWIE, KAŻDE DZIECKO CI TO POWIE”. Natomiast w trakcie zawodów poszczególne klasy dopingowały swoich zawodników przygotowanym przez siebie na tę okazję okrzykami. Zawody przebiegały w radosnej i sportowej atmosferze. Wszyscy zawodnicy bardzo się starali, aby wypaść jak najlepiej.

Po ukończeniu zawodów i podliczeniu zdobytych przez klasy punktów jury ogłosiło wyniki i wręczyło poszczególnym klasom puchary.

WYNIKI ZAWODÓW:

  I  miejsce: klasa IC, klasa II GR.A, klasa IIIA

 II miejsce: klasa IB, klasa II GR.B, klasa IIIC

III miejsce: klasa IA, klasa IIIB

WSZYSTKIM  KLASOM  GRATULUJEMY !!!

                                                                                       mgr M. Nawieśniak, mgr. G. Staroń