Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018

Egzamin gimnazjalny 18 – 20 kwietnia 2018r. – ważne informacje dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

Szkoła Podstawowa

Kl. „0” – środa, czwartek, piątek – zajęcia wg planu

Kl. I – III i IV – VII – środa i czwartek zajęcia wg planu

Nauczanie indywid. wg. uzgodnień między rodzicami a nauczycielem

piątek – dzień wolny

świetlica – dyżur  6.45 – 16.30

Naszym Drogim Gimnazjalistom życzymy powodzenia.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne „Jedynki”