„Bezpieczny Powiat Limanowski’’ w naszej szkole

8 listopada br. uczniowie klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej Nr 1 uczestniczyli w realizowanym przez Powiat Limanowski  projekcie  dotyczącym upowszechniania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ratownictwa medycznego. Ratownicy Auto Moto Klubu Limanowa oprócz prelekcji, praktycznie uczyli dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników otrzymał kamizelki i gadżety odblaskowe.

Realizatorem projektu jest Powiat Limanowski, a Partnerami  są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Auto – Moto – Klub Limanowa, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Pływalnia Limanowska.

                                                                                                        Red.    SP-1