Osiągnięcia uczniów w konkursach z matematyki

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej uczestniczyli w licznych konkursach z matematyki zarówno tych szkolnych jak i pozaszkolnych.

W konkursach organizowanych przez naszą szkołę na szczególne uznanie zasługuje:

 • Maraton matematyczny (organizowany w gimnazjum już po raz dziewiąty, a w szkole podstawowej po raz piąty), który niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony uczniów, o czym świadczą statystyki:
Klasa              Szkoła Podstawowa                     Gimnazjum
IV V VI 1 2 3
Liczba uczestników 24 8 8 12 13 6

Najlepszy wynik w bieżącym roku szkolnym uzyskali:

 • Kasa IV: Patryk Wilczyński, Małgorzata Michalak, Bartosz Baniowski, Filip Płoskonka,
 • Klasa V: Karol Radomski, Anna Wacławik,
 • Klasa VI: Konrad Wsół, Piotr Piekarczyk,
 • Klasa 1: Patrycja Pitala, Agnieszka Radomska, Szczypka Justyna,
 • Klasa 2: Maciej Łabuz (kl.2B), Aleksandra Staroń, Maciej Łabuz (kl.2A), Kinga Stachura.
 • Klasa 3: Jakub Dawiec, Katarzyna Piekarczyk, Krystian Kania.
 • Interdyscyplinarny konkurs matematyczno-historyczny – jest przeprowadzany w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty, a jego realizacja przypada na lata 2016-2019, pierwszy etap tego konkursu został przeprowadzony w bieżącym roku szkolnym i wzięło w nim udział 24 uczniów klas czwartych.

Finalistami konkursu zostali: Małgorzata Michalak, Patryk Wilczyński Bartosz Baniowski, Filip Płoskonka.

Konkursy pozaszkolne z matematyki, w których uczestniczyli nasi uczniowie to:

 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”– liczba uczestników konkursu w bieżącym roku szkolnym to 119 uczniów. Na szczególną uwagę zasługują wyniki uczniów, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry oraz wyróżnienie, a są nimi:
 • Klasa III: Kinga Malec,
 • Klasa IV: Bartosz Baniowski,
 • Klasa V: Karol Radomski, Weronika Pitala,
 • Klasa 1 gimnazjum: Patrycja Pitala, Agnieszka Radomska,
 • Klasa 3 gimnazjum: Wiktor Morawski, Krystian Kania.
 • „Małopolski Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W etapie szkolny uczestniczyło 14 uczniów z klas drugich i trzecich. Do etapu rejonowego zakwalifikował się jeden uczestnik, Krystian Kania z klasy 3A.
 • Powiatowy Konkurs Matematyczny „Śladami Matematyków” – Wacław Sierpiński – Konkurs organizowany dla uczniów trzecich klas gimnazjum przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Limanowej. W konkursie wzięło udział 5 uczniów z klas trzecich gimnazjum; najlepszy wynik osiągnęli: Krystian Kania (zajął 5 miejsce na 129 uczestników konkursu), Sara Kuś (m.9), Piekarczyk Katarzyna (m.12), Dawiec Jakub (m.16)
 • „Matematyka bez granic” – to konkurs, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy i wspólnie pracując mierzą się z zadaniami konkursowymi. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas trzecich gimnazjum. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyli uczniowie klas 3a i 3b gimnazjum. Uczniowie klasy 3a osiągnęli 10 miejsce w rejonie małopolskim oraz 26 miejsce w kraju. Uczniowie klasy 3b uzyskali 15 miejsce w rejonie małopolskim o raz 35 miejsce w kraju. W konkursie uczestniczyło 281 klas w skali kraju, natomiast w rejonie małopolskim 38 klas.
 • „Matmix- Internetowy konkurs matematyczny”, który składa się z 12 etapów. Uczniowie samodzielnie rejestrowali się na stronie organizatora konkursu, a następnie systematycznie rozwiązywali zadania konkursowe. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas: 1A – 5 uczniów, 1B – 2 uczniów, 2A- 3 uczniów, 2B – 2 uczniów, 3A- 5 uczniów.
 • „Maraton matematyczny – Internetowy Konkurs Matematyczny” dla uczniów klas 3 gimnazjum organizowany przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.

Ks. Prof. Józefa Tischnera w Limanowej. W I etapie konkursu uczestniczyło 10 uczestników.

Agnieszka Pyszczek

Monika Jurczak – Ślaga