Projekt „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” 2016/2017

Diagnoza sytuacji w szkole oraz środowisku lokalnym, a także poznanie potrzeb konkretnych osób i grup spoza naszego terenu pozwoliła na wyodrębnienie obszarów działań.

Objęłyśmy opieką dzieci niepełnosprawne uczące się w naszej szkole. Pomogłyśmy w organizacji zabawy andrzejkowej i karnawałowej. Przygotowałyśmy słodkie prezenty dla wszystkich dzieci, dekorację i wróżby andrzejkowe, organizowałyśmy tańce i konkursy. Wolontariuszki pomogły przygotować zabawę urodzinową jednej z uczennic. Wszyscy bawili się doskonale. Zawiązały się przyjaźnie.

W październiku 2016r. została zorganizowana dla tych dzieci wycieczka do ZOO w Krakowie.

Nasza szkoła od czterech lat pomaga w ramach akcji „Szlachetna paczka”.  W tym roku szkolnym aktywnie włączyliśmy się w tą akcję w naszej szkole.

Wolontariuszki w każdy piątek wielkiego postu 2017r. zbierały datki w ramach akcji „podziel się tym co lubisz”. Zebraną kwotę (557,58 zł) wpłaciliśmy na konto Fundacji Kapucyni i Misje „Wyślij pączka do Afryki” 2017.

Z zebranych pieniędzy podczas sprzedaży książek udało nam się dofinansować wycieczkę dla ucznia, którego rodzina w tym czasie znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej. W czasie sprzedaży książek propagowaliśmy czytelnictwo w naszej szkole.

Wśród nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców zostały zebrane fundusze, które zostały przekazane rodzicom chorego Karola z Mszany Dolnej.

Wszystkie podejmowane działania są realizowane od lat i w dalszym ciągu będą kontynuowane.

1. Karpierz Klaudia
2. Bieniek Paulina
3. Głowacz Natalia
4. Nowosielska Weronika
5. Łabuz Anna
6. Łabuz Urszula
7. Cieżak Małgorzata
8. Nawara Ewelina
9. Wesołowska Sandra
10. Hiżyk Natalia
11.Staroń Aleksandra
12. Kubala Nikola
13.Trzepaczka Magdalena
14. Potaczek Dorota
15.Stachura Kinga
16.Nawara Nikodem