Jesienna wycieczka klas trzecich

„Gorce chmurne i dżdżyste, zielone manowce,
Smreki, szałasy kryte sczerniałymi deski,
Piargi, liche kartofle i chude owieski,
Musujące potoki i skubiące owce..”

Tak o Gorcach pisał Leopold Staff. My mamy to szczęście podziwiać je często, bo mieszkamy w tej okolicy. Tym razem klasy trzecie wybrały się na wzniesienie Potaczkowa. Nasza trasa rozpoczęła się od siedziby Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej.
Podzieliliśmy się na dwie grupy. W pierwszej były dwie klasy: III a i d, a w drugiej III b i c. Uczniów z drugiej grupy spotkała niespodzianka, bo grupa pierwsza pozostawiła na tablicy informacyjnej list z propozycją zabawy w „Podchody”. Uczestnicy pierwszej grupy wyruszyli zielonym szlakiem chowając listy z zadaniami i znacząc trasę strzałkami. Grupa pościgowa z wielkim zaangażowaniem podążała za kolegami odnajdując pozostawione dla  nich listy.  Wszystkie zadania związane  z trasą, wiadomościami o lesie i sprawnościowe zostały wykonane i uwiecznione na zdjęciach i filmikach. Mimo, że trasa była dość ciężka trzecioklasiści pokonali ją dzielnie. Na szczycie zachwyciły nas piękne widoki, panorama Gorców oraz  wielki krzyż. Dzieci  z apetytem zjadły swoje kanapki i ruszyły do zabawy. Chłopcy grali w piłkę, a dziewczynki im kibicowały. Pamiątkowymi zdjęciami uwieczniono wycieczkę. Była to bardzo interesująca forma poznawania przyrody i naszej okolicy.

mgr Anna Miśkowiec

mgr Barbara Wyrzuc