Interdyscyplinarny konkurs matematyczno-historyczny dla uczniów SP

W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się pierwsza edycja konkursu matematyczno-historycznego skierowanego do uczniów klas szóstych. W zmaganiach konkursowych wzięło udział czternastu uczniów z klasy VI a oraz VI b.  Konkurs składał się z dwóch etapów; pierwszy etap odbył się w styczniu, drugi w maju 2016 roku. Pytania z historii dotyczyły okresu II wojny światowej oraz czasów PRL-u i właśnie w kontekście tego okresu historycznego, specjalnie na potrzeby tego konkursu, powstały autorskie zadania z matematyki.

A oto finaliści konkursu matematyczno-historycznego (uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania):

Lp. Imię i nazwisko ucznia Procentowy wynik z części historycznej Procentowy wynik z części matematycznej Razem
1 Patrycja Pitala 79 78 78,5
2 Gabriela Kubik 83 61 72
3 Tomasz Grzybacz 85 59 72
4 Agnieszka Radomska 86 56 71

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli matematyki i historii: Monikę Jurczak-Ślagę i Małgorzatę Kołodziejską.