Udział klas 0-III w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Nauczyciele klas 0-III wraz ze swoimi uczniami od kilku lat uczestniczą w organizowanej przez Bibliotekę Miejską w Mszanie Dolnej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Corocznie przyświeca jej inny temat przewodni. W poprzednich latach były to: „Ja i moje zwierzątka”,  „Oscypki, wianki i obwarzanki”  i  zeszłoroczne hasło „Ludzie z pasją”. Także w tym roku klasy 0 – III biorą udział w tym przedsięwzięciu, którego hasłem przewodnim jest „Dorośli czytają dzieciom”.

Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, oraz prezentacja ciekawych pozycji literatury dziecięcej, ale także umożliwienie uczniom spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi naszego miasta. Na każdym spotkaniu zaproszeni goście dzielą się z małymi słuchaczami swoimi zainteresowaniami, pasjami i ciekawymi historiami ze swojego życia, ale przede wszystkim prezentują ciekawe fragmenty lektury godnej polecenia młodym czytelnikom.  Udział w tym przedsięwzięciu daje wiele radości najmłodszym uczniom i już na stałe wzbogaca ofertę dydaktyczno – wychowawczą naszej szkoły i Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej.

                                                                                   mgr Grażyna Staroń