Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie Klas Pierwszych 2015/2016

13 listopada w naszej szkole już od samego południa panowała odświętna atmosfera. Uczniowie wszystkich klas pierwszych ubrani w stroje galowe oraz regionalne, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający- to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najlepiej. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości prawie od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób. Aż wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Wychowawcy klas pierwszych gorąco powitali zaproszonych gości: Panią Dyrektor Annę Górską, Panią Wicedyrektor Stanisławę Łabuz, Przewodniczącą Rady Miasta Panią Agnieszkę Modrzejewską- Potaczek, Księdza Proboszcza Tadeusza Mrowca, rodziców, nauczycieli oraz uczniów, po czym głos zabrały dzieci, które już od rana czekały z niecierpliwością na ten wyjątkowy moment. Pierwszoklasiści pod okiem wychowawców: Grażyny Staroń, Jolanty Stramy- Morawskiej i Małgorzaty Lulek, przygotowali program artystyczny, w którym z radością zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. Wykazali się również wiedzą dotyczącą szkoły, naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie w szkole oraz poruszanie się po drogach. Następnie wszyscy udowodnili swoją postawą, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów dokonała pani Dyrektor Anna Górska, a dyplomy oraz birety wręczyła pani Wicedyrektor Stanisława Łabuz. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszoklasiści chętnie pozowali wraz z zaproszonymi gośćmi do zdjęć, po czym w świetnych nastojach udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

Fotogaleria