Lekcja przyrody w lesie

Pani od biologii Agata Górska i wychowawca klasy 4c pani Dorota Wańczyk wraz z uczniami uczestniczyli w lekcji edukacyjnej której celem było praktyczne zapoznanie z głównymi gatunkami lasotwórczymi, uświadomienie złożoności i wzajemnych powiązań organizmów w ekosystemie leśnym. Lekcja była przeprowadzona w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ,,INKA” Zadaniem uczniów było stworzenie Kuferka Leśnych Skarbów, do których uczniowie zbierali liście, trawy, szyszki, nasiona, spróchniałe kawałki kory itp.

Pani Agata w ciekawy sposób opowiadała o zmianach zachodzących w lesie o każdej porze roku. Uświadomiła uczniom, jaką ważną rolę pełnią leśnicy, tworząc nowe pokolenia lasu. Dzieci uczyły się rozpoznawać gatunki drzew, wypełniając kartę pracy. Poruszony został też temat ochrony lasów przed szkodnikami. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tej lekcji, czego przykładem mogły być kuferki pełne leśnych skarbów.

Po powrocie do ośrodka nastąpiła część rekreacyjna – pieczenie kiełbasek, zabawa na huśtawkach, zjeżdżalniach, gra w piłkę. Pełni wrażeń, z radością i ze śpiewem powróciliśmy do domów.