Podziękowanie za dar dla misji w RPA

Centrum Miłosierdzia w RPA – Diecezja De Aar przysłało podziękowanie za przesłaną ofiarę pieniężną, którą przeznaczono na zakup różnych przyborów szkolnych. Oryginalny tekst i zdjęcia po rozwinięciu wpisu.