Dyrektor szkoły prosi o zapoznanie się z kalendarium na maj i czerwiec 2016r.

Kalendarium ZSM nr 1 w roku szkolnym 2015/2016 (przypomnienie – na maj i czerwiec 2016 r.)

17 maja dzień otwarty /wywiadówka/  dla rodziców  uczniów szkoły podstawowej Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu/pisemnie, ustnie z potwierdzonym podpisem rodzica/. Omówienie bieżących spraw szkolnych  /klasowych/ związanych z klasyfikacją, Dniem Dziecka, zakończeniem roku szkolnego.  Uwaga: Spotkania w klasach trzecich szkoły podstawowej, z uwagi na Biały Tydzień Komunijny –  zostaną zorganizowane w terminie późniejszym, ustalonym  z wychowawcami danej klasy.
20 maja – dzień otwarty /wywiadówka/  dla rodziców  uczniów gimnazjum Powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu/pisemnie, ustnie z potwierdzonym podpisem rodzica/. Omówienie bieżących spraw szkolnych /klasowych/związanych z klasyfikacją, Dniem Dziecka, zakończeniem roku szkolnego.
26 maja Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny od pracy
27 maja/piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej  i gimnazjum, świetlica szkolna – czynna od 7.30 – 16.00
1 czerwca

Dzień Dziecka  w szkole

 Szczegółowe ogłoszenie dotyczące  organizacji  Dnia Dziecka  zostanie podane 25 maja.
10 czerwca Wystawianie rocznych ocen przewidywanych   dla szkoły podstawowej   Uwaga !  do 17 czerwca do godz. 15.00, uczeń ma możliwość  skorzystania z procedury podwyższania ocen.
13 czerwca Wystawianie rocznych ocen przewidywanych dla gimnazjum Uwaga ! do 20 czerwca do godz. 15.00, uczeń ma możliwość  skorzystania z procedury podwyższania ocen.
17 czerwca Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla szkoły podstawowej
20 czerwca Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla gimnazjum
 22 czerwca Dzień wolny dla gimnazjum.
 22 czerwca Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej     godz. 15.30 /jadalnia/
23 czerwca Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum   świetlica szkolna – czynna od 7.30 – 16.00
24 czerwca 2016 r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego pożegnanie absolwentów  Gimnazjum  Miejskiego Nr 1