Zmiany ustawowe w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacji obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły prosi o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zmian ustawowych
w zakresie wychowania przedszkolnego i realizacji obowiązku szkolnego.

Materiały dostępne TUTAJ w formie PDF.