• Wyniki rekrutacji uczniów do klas pierwszych

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że do klas pierwszych szkoły podstawowej zostali przyjęci wszyscy uczniowie, szkoła nie posiada wolnych miejsc. Do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci, szkoła posiada jeszcze wolne miejsca.

  O terminach spotkań organizacyjnych dla rodziców przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych powiadomimy w późniejszym terminie.

  Zapytania proszę kierować na: sekretariatsp1@op.pl 

  Z poważaniem 

  dyrektor szkoły

  Anna  Górska   

 • Ogłoszenie dyrektora z dnia 24 marca 2020 r.

  Ogłoszenie Dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 od dnia 25 marca 2020 r.
  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, od najbliższej środy tj. 25.03.2020r. rozpoczynamy zdalne nauczanie według następujących ustaleń i planów.
  Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.

  1. Nasza szkoła korzysta z dziennika elektronicznego „Librus”, w którym przekazujemy uczniom i rodzicom wszelkie informacje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych i ogłoszenia. Każdy uczeń posiada swój login i hasło.
  Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości poprzez dziennik z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie zalogować się na konto ucznia w dzienniku, przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.

  2. Oddziały przedszkolne tzw. zerówki – w celu realizacji treści programowych, nauczyciele kontaktują się z rodzicami swoich wychowanków poprzez już ustalony sposób komunikacji.

  3. Klasy I-III – Nauczyciele klas 1-3 współpracują z uczniami i rodzicami swoich klas korzystając z dziennika elektronicznego oraz dostępnych, podanych do wiadomości aplikacji. Realizują materiał dydaktyczny korzystając z podręczników i ćwiczeń Nowej Ery, wykorzystują również materiały i strony podane przez MEN. Każdy z nauczycieli ma ustalony swój sposób kontaktowania się z rodzicami. Ponadto wszyscy nauczyciele klas I-III zwracają się z prośbą do rodziców, o poinformowanie wychowawcy, jeśli tych zadań będzie za dużo.

  4. Kl. IV -VIII – na czas zdalnego nauczania został rozpisany plan lekcji dla poszczególnych klas.
  – Klasa IV

    poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1. matematyka historia matematyka(0,5) technika matematyka
  2. j. polski przyroda muzyka j. polski religia
  3. plastyka         j. angielski informatyka wf j. angielski
  4. wdż (0,5)

   

  – Klasy Va,b,c

    poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1. matematyka technika matematyka(0,5) historia matematyka
  2. j. polski biologia muzyka j. polski religia
  3. plastyka j. angielski informatyka wf j. angielski
  4. geografia wdż (0,5)

   

         – Klasy VI a, b, c

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1. matematyka geografia matematyka(0,5) biologia matematyka
  2. j. polski religia historia j. polski historia
  3. j. angielski     plastyka technika j. angielski muzyka
  4. informatyka wf

   

  – Klasy VII a, b

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1. matematyka informatyka matematyka j. angielski matematyka
  2. j. polski muzyka j. polski j. niemiecki j. polski
  3. historia          plastyka biologia religia geografia
  4. j. angielski fizyka wf chemia j. angielski
  5. wdż (0,5)

   

  – Klasy VIII a, b

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
  1. matematyka biologia matematyka historia matematyka
  2. j. polski religia j. polski fizyka j. polski
  3.  edb geografia j. angielski chemia j. angielski
  4. j. angielski informatyka wos j. niemiecki wf

   

  5. Ustalono stałe dyżury wszystkich nauczycieli naszej szkoły. 9.00 – 11.00 (poniedziałek, środa, piątek). 14.00 – 16.00 (wtorek, czwartek).
  Pytania prosimy kierować za pośrednictwem dziennika elektronicznego , każdy nauczyciel poda w jaki sposób odpowie na pytanie: czy odpisze, skontaktuje się telefonicznie czy wybierze inną aplikację.

  6. Pamiętajmy o właściwych warunkach nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej: odpowiedniej diecie, odpoczynku, zajęciach ruchowych.

  7. Pracując z komputerem starajmy się zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji, ochronie swojej prywatności w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.

  8. O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem będziemy na bieżąco Państwa informować.

  Z wyrazami szacunku
  Dyrekcja szkoły

   


  Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

  Tymczasowa nauka w domu to nie szkoła i duża część dzieci będzie mniej skupiona niż na lekcjach w szkolnej klasie. Dom nie musi być szkołą, ale warto tak zorganizować przestrzeń i czas, by dzieci poczuły się bezpiecznie i wykorzystały okres przymusowej izolacji na rozwój swojego potencjału.

  1. Plan jest ważny

  Wspólnie ustalcie harmonogram dnia (czas pobudki, posiłków, obowiązków domowych, odpoczynku, zabawy i nauki z podziałem na przedmioty). Do Ciebie – Rodzicu – należy ostatnie słowo w tej kwestii, ale warto wziąć pod uwagę zdanie i potrzeby swojego dziecka. Dla młodszych dzieci można wspólnie stworzyć plan ilustrowany i powiesić go w widocznym  miejscu. Współuczestnictwo w układaniu rozkładu dnia da dzieciom poczucie odpowiedzialności za siebie.

  1.  Gdy trwa nauka, nie przeszkadzaj

  Podczas czasu przeznaczonego na naukę, zadbaj o atmosferę skupienia w domu. Wyłącz telewizor, radio. Nie zagaduj, nie rozpraszaj. Pokaż, że naukę swojego dziecka traktujesz poważnie.

  1. Miejsce nauki

  Zadbaj, by na stoliku czy biurku znajdowały się tylko niezbędne przedmioty do nauki. Dzieci, które mają problemy z koncentracją uwagi, powinny siedzieć z dala od okna. Pamiętaj – Rodzicu – że  niektóre dzieci będą potrzebowały Twojego stałego lub regularnego wsparcia. Ważne, by rodzeństwo w wieku szkolnym uczyło się w tym samym czasie, a młodsze zajęło się zabawą.

  1. Czas pracy, czas przerwy

  Zajęcia  typowo szkolne zaplanuj w pierwszej połowie dnia. Każda rodzina może wprowadzić małe zmiany, które bardziej odpowiadają jej potrzebom i rytmowi życia –zaczynać  później, np. o 9.00 lub 10.00, częściej robić przerwy. Warto jednak trzymać się planu, dzięki temu dzieci uczą się organizować swój czas, a to ważna życiowa umiejętność.


    Jak wspierać dzieci i motywować je do systematycznego uczenia się?

  Przeniesienie nauki ze szkoły do domu to nowe doświadczenie dla nas wszystkich: dzieci, nauczycieli i rodziców. Wszyscy musimy nauczyć się funkcjonować w nowych okolicznościach, musimy się z tą sytuacją oswoić. Dlatego tak ważniejsza jest komunikacja. Informacje,  przygotowywane przez nauczycieli materiały i wskazówki będą pomocne
  w opanowaniu treści nauczania przez uczennice i uczniów. Podpowiadamy, jak motywować dzieci, by czas przymusowo spędzony w domu sprzyjał ich rozwojowi.

  1. Pozwól dziecku współuczestniczyć w ustaleniu nowych reguł

  Łatwiej jest wykonywać swoje obowiązki, gdy rozumiemy ich sens i bierzemy udział w ustaleniu ich zakresu i sposobu realizacji. Wyjaśnij dziecku obecny kryzys, w związku z którym, mimo że nie chodzi do szkoły, to nie jest całkiem wolne od szkolnych obowiązków. Epidemia koronawirusa stawia bowiem wiele poważnych wyzwań przed wszystkimi, a jednym z  nich jest właśnie domowa edukacja.

  Rozmowę z młodszymi dziećmi o koronawirusie może ułatwić broszura stworzona przez hiszpańską psycholożkę, która została wysłana za pośrednictwem Librusa do rodziców dzieci naszej szkoły z klas I-III.  

  1. Czasami mniej znaczy więcej

  Jeśli masz wrażenie, że ilość przesyłanych przez nauczycieli materiałów, ćwiczeń, poleceń i prac do wykonania przerasta możliwości Twojego dziecka, skontaktuj się z nauczycielem i powiedz mu o tym. On dostosuje ilość bądź rodzaj materiału do jego potrzeb.
  Gdy nauczyciel wysłał wiele różnych materiałów do wyboru, sam dokonaj selekcji, by nadmierną liczbą zadań nie przytłoczyć dziecka. Możesz  też pozwolić swojemu dziecku wybrać jeden  z punktów. W ten sposób  poczuje się ono współodpowiedzialne za swoją naukę.

  1. Zrób listę sukcesów i dokonań dnia

  Uzupełniaj ją wspólnie z dzieckiem codziennie wieczorem o to, czego nowego dziś udało się mu nauczyć, zrozumieć, o co poszerzyło swoje umiejętności. Nie muszą to być wyłącznie szkolne dokonania. Doceniaj pracę dziecka, nie tylko wynik. Uczymy się przecież na błędach, jeśli potrafimy je dostrzec i naprawić. Kładź nacisk na wytrwałość, a nie tylko efekty.

  1. Określ domowe zasady ekranowe

  Podpowiadamy, jak to zrobić, za pośrednictwem materiałów Fundacji Dajemy dzieciom siłę.

  Uwaga: w sytuacji, gdy wiele materiałów edukacyjnych dostępnych jest online, można wydłużyć czas spędzony przed ekranem, który dziecko poświęca edukacji. Wykorzystywanie technologii do tworzenia lub współtworzenia, a nie tylko biernego konsumowania, może pobudzać kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.
  Pamiętajmy jednak, że ważna jest równowaga między czasem korzystania z multimediów,
  a tym w świecie rzeczywistym. Warto wiedzieć, że zbyt wiele bodźców, które często dostarczają dostępne cyfrowo treści, osłabia koncentrację uwagi i zdolności uczenia się.

  1. Rozszerz perspektywę

  Człowiek uczy się cały czas, nawet przez zabawę. W tym celu warto wykorzystać gry planszowe. Można sięgnąć do typowych gier czy quizów edukacyjnych lub po „planszówki” rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, które pozwalają odnaleźć swoje miejsce w życiu, a także lepiej zrozumieć siebie i ludzi wokół.

  Przykłady.:

  *  Emojito wydawnictwa Tactic, w której trzeba używać komunikacji niewerbalnej (mimiki czy dźwięku);

  * Góra uczuć wydawnictwa Heim, wykorzystująca zdania niedokończone, które mają pobudzać wyobraźnię i refleksję;

  * Empatia wydawnictwa Albi, w której poznajemy potrzeby, uczucia i pragnienia innych graczy;

  * Pytaki wydawnictwa Dobreto, ucząca słuchania i opowiadania, a także wzmacniająca rodzinne relacje i więzi;

  * MiJaMy się Kosmiczna gra terapeutyczna wydawnictwa Trefl (od 10 roku życia), która pozwala   w podróży po kosmicznej galaktyce lepiej poznać siebie i współgraczy;

  *Dylematy wydawnictwa Rebel (dla nastolatków, 12+) filozoficzna gra o moralnych dylematach, która pobudza do żywej dyskusji i uczy debatowania.

  Pomysły na rozwijające spędzenie czasu online i offline można znaleźć na stronach crazynauka.pl   i  juniorowo.pl  oznaczone #nieferie.

  1. Ruch jest potrzebny

  Aktywność fizyczna nie tylko dba o zdrowie ciała (m.in. wzmacnia odporność), ale też i umysł (uwalnia od stresu, poprawia nastrój, wzmacnia zdolności uczenia się) Jeśli jesteśmy w stanie wybrać się na spacer w miejsce, gdzie nie spotyka się zbyt wielu ludzi, wpiszmy taką aktywność  w codzienną rutynę. W domu możemy wspólnie zainspirować się filmikami na YouTube, np.  Fitty Kid Polska lub pograć w dostosowane do warunków mieszkaniowych gry ruchowe: twister, rzutki czy piłkę lub bule wykonane z miękkiego materiału. 

 • OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

  Uprzejmie informujemy że, zajęcia szkolne zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.  Sekretariat szkoły czynny  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.30. Zalecamy kontakt telefoniczny              tel. 18 33 10 101  lub  email: sekretariatsp1@op.pl . Wszelkie informacje dotyczące prowadzenia nauczania na odległość w dniach 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. znajdą Uczniowie i Rodzice                 w dzienniku elektronicznym (w godz.popołudniowych 24 marca ). Prosimy o stały kontakt                      z wychowawcami klas i nauczycielami danych zajęć oraz zgłaszanie wszelkich trudności wynikających z prowadzenia tej formy nauczania.               

   

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  11.03.2020

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

   

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Alpejczycy z „Jedynki”

  5.03.2020r. w Kluszkowcach odbyły się Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Narciarstwie Alpejskim. Szkołę naszą reprezentował Mateusz Dziedzina i Amelia Antosz. Mateusz zajął 16 miejsce a Amelka 26. To świetne wyniki na poziomie wojewódzkim. Bardzo serdecznie im gratulujemy.
  W tym miejscu również pragnę podziękować Panu Marcinowi Dziedzinie za zorganizowanie transportu i sprawowanie opieki.

  Red.: Zbigniew Stachura