SKO

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

SKO

           Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej prowadzony przez Bank PKO BP. Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna dzieci. Projekt ten, którego korzenie sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia, jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Od pokoleń zachęca on najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.
Przygoda z SKO w Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczęła się w roku szkolnym 2012/2013 czyli trwa już czwarty rok i nadal cieszy się dużą popularnością. 20 uczniów Szkoły Podstawowej w wieku 6 – 13 lat stało się właścicielami kont, na które wpłacają swoje oszczędności. Wystarczyło tylko wypełnienie deklaracji przez rodziców, a już po kilku dniach dzieci otrzymały książeczki SKO, legitymacje oraz loginy do swoich indywidualnych kont. Jeszcze tylko krótka lekcja obsługi swojego konta, czyli sprawdzania stanu swoich oszczędności i już można było dokonać pierwszej wpłaty.
 
Dzięki udziale w programie uczniowie:
 uczą się zarządzania osobistymi finansami
 zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
 nabywają praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych
 uczą się świadomego oszczędzania

Opiekunowie SKO
Joanna Wojtyczka
Monika Jurczak – Ślaga