Rada Rodziców w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej

Przewodnicząca: Grażyna Nawara

Zastępca:  Joanna Bierowiec

Skarbnik:  Grażyna Nawara

Sekretarz:  Ewa Kozicka

Członkowie:

Justyna Karpierz-Targosz

Tomasz Adamczyk

Anna Trybus

Anna Adamczyk-Czech

Katarzyna Wietrzyk

Żaneta Nawieśniak

Agata Gil

Agata Franczyk

Bożena Kornaś

Agnieszka Jasek

Małgorzata Barda

Anna Mano

Iwona Wydra

Agata Cichórz

 Komisja Rewizyjna:

Wojciech Antosz

Beata Mucha

Jolanta Franczak 

Rada Rodziców posiada  własne konto:   09  88080006  0011  0197  9596  0001    na które można wpłacać datki na cele szkoły.

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy