Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej

Przewodnicząca: 

Zastępca:  

Skarbnik:  

Sekretarz:  

Członkowie:

 Komisja Rewizyjna:

Rada Rodziców posiada  własne konto:   09  88080006  0011  0197  9596  0001    na które można wpłacać datki na cele szkoły.

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy