Dni wolne

Dni wolne dla Szkoły Podstawowej Nr 1  i Gimnazjum Nr 1 w roku szk. 2018/2019

2 listopada (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30.  (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
12 listopada (poniedziałek) Dzień ustawowo wolny od pracy.
10 kwietnia (środa) Egzamin gimnazjalny

Klasy I-III – dzień wolny.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do 16.30. Klasy IV-VIII – zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

11 kwietnia (czwartek) Egzamin gimnazjalny

Klasy I-III – dzień wolny.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do 16.30. Klasy IV-VIII – zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

12 kwietnia (piątek) Egzamin gimnazjalny

Dzień wolny dla  szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30.            Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

15 kwietnia (poniedziałek) Egzamin ósmoklasisty

Klasy IV-VII  i 3 gimn. dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30. Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem.  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

16 kwietnia (wtorek) Egzamin ósmoklasisty

Klasy IV-VII  i 3 gimn. dzień wolny. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.30. Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

17 kwietnia (środa) Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30 do godz.16.30. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem.

29 kwietnia (poniedziałek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze od godz. 6.30  do godz.16.00. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
30 kwietnia (wtorek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze   od godz. 6.30  do godz.16.00. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
2 maja (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze   od godz. 6.30  do godz.16.00. (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w Świetlicy szkolnej).
3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja – udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej. Dzień ustawowo wolny od pracy.
20 czerwca (czwartek) Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy.