Kalendarz roku szkolnego 2018/19

 

Termin

Zadanie

3 września Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1
1 listopada  (czwartek)              Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od pracy                                                                                         
2 listopada (piątek) Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum  (świetlica szkolna –dyżur  6.30 -16.30)  
7 listopada (środa) ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH godz. 15.00
9 listopada (piątek) Szkolne Obchody Narodowego Święta Niepodległości godz. 10.45 -11.30 w Hali Sportowej – uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły. Obowiązuje strój apelowy.

 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11

10 listopada (sobota) 10 XI 2018r. godz. 10.30 II etap Międzygminnego Konkursu Historycznego
w MOK Mszana Dolna ul. Jana Pawła II
11 listopada (niedziela) Narodowe Święto Niepodległości – udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej
12 listopada (poniedziałek) Dzień ustawowo wolny od pracy
13 listopada (wtorek)         godz. 15.30 mała sala gimnastyczna Zebrania ogólne. Zapraszamy Rodziców klas IV- VIII i Gimnazjum – sprawy szkolne, spotkanie z psychologiem ks. dr Jerzym Smoleniem, temat: ,,Kochaj mnie mądrze – apel dziecka do dorosłych”.
19 listopada (poniedziałek) godz. 15.30 mała sala gimnastyczna Zebrania ogólne. Zapraszamy Rodziców klas O – III – omówienie bieżących spraw szkolnych, spotkanie z psychologiem ks. dr Jerzym Smoleniem, temat: ,,Kochaj mnie mądrze – apel dziecka do dorosłych”.
10 grudnia (poniedziałek) Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VIII i Gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.
12 grudnia (środa) Dzień otwarty dla rodziców szkoły podstawowej klas I-III. Informacja o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu.
18 – 20 grudnia Próbne egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty
20 grudnia (czwartek) Apel świąteczny – klasy O-III
21 grudnia (piątek) Apel świąteczny – klasy IV-VIII i Gimnazjum
20 – 21 grudnia Podanie uczniom informacji o ocenach przewidywanych na I półrocze z zajęć edukacyjnych i z zachowania -wpis do zeszytu w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen.
24 grudnia 2018 –1 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
7 stycznia (poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne rad pedagogicznych
9 stycznia (środa) Zebrania z rodzicami klas I – III (Wywiadówki)
10 stycznia (czwartek) Zebrania z rodzicami klas IV-VIII i Gimnazjum (Wywiadówki)
14 – 25 stycznia Ferie zimowe 2019