Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Pozostałe terminy i zadania będą podane po opracowaniu

Termin

Zadanie

2 września Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1