Kalendarz roku szkolnego 2017/18

 

Termin

Zadanie

4 września Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1
17 września Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

– udział delegacji szkoły  z pocztem sztandarowym  w uroczystości miejskiej 

19 września Zebrania z rodzicami klas I-III
20 września Zebrania z rodzicami klas IV- VI
21 września Zebrania z rodzicami klas VII i Gimnazjum
22 września Spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1
27 października Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum (świetlica szkolna – nieczynna   -remont)
1 listopada  /środa/

Dzień ustawowo wolny od pracy

Wszystkich Świętych  
2 listopada    /czwartek/   Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum 

(świetlica szkolna – nieczynna  -remont)

3 listopada    /piątek/  Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum  (świetlica szkolna – nieczynna  -remont)
9,10 listopada Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada  /sobota/

Dzień ustawowo wolny od pracy 

Narodowe Święto Niepodległości  –  udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej.                         
15 listopada /środa/ Zebrania  ogólne z rodzicami  (sprawy szkolne, spotkanie z psychologiem)
7 grudnia Próbne egzaminy gimnazjalne
14 grudnia  /czwartek/ Dzień otwarty dla rodziców szkoły podstawowej  klas  I-III. Informacja o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu
15 grudnia  /piątek/ Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VII i Gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.                       
22 grudnia /piątek/ Apel świąteczny
23 grudnia 2017 r.   – 1 stycznia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
12 stycznia 2018 r. Podanie uczniom informacji o przewidywanych na I półrocze ocenach  z zajęć edukacyjnych i z zachowania   -wpis do zeszytu  (w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen)
17 stycznia 2018 r.  Zebranie  klasyfikacyjne rad pedagogicznych         ZAKOŃCZENIE  I PÓŁROCZA
22 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami klas I – III (Wywiadówki)
23 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami klas IV-VII i Gimnazjum        (Wywiadówki)
12 – 23 lutego Ferie zimowe
 
1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”                  
1  – 30 marca Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych  szkoły podstawowej
12 – 30 marca Dni otwarte szkoły  – zapraszamy przedszkolaków i rodziców przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej  i oddziałów przedszkolnych. /spotkania wg oddzielnego harmonogramu/
19, 20, 21 marca Rekolekcje wielkopostne  – poniedziałek, wtorek, środa  -zajęcia wg podanego wcześniej planu, Świetlica szkolna czynna w godzinach pracy.
28 marca  /środa/ Apel świąteczny
29 marca – 3 kwietnia 2017r.  Wiosenna przerwa świąteczna
4 kwietnia /środa/ Dzień otwarty dla rodziców klas IV-VII i Gimnazjum. Spotkanie informacyjne dla rodziców kl. 3 Gimnazjum
5 kwietnia /czwartek/ Dzień otwarty dla rodziców klas I-III
18 kwietnia Egzamin gimnazjalny 

Klasy II piszą egzamin próbny

19 kwietnia Egzamin gimnazjalny

Klasy II piszą egzamin próbny

20 kwietnia Egzamin gimnazjalny. Klasy II piszą egzamin próbny

/dzień wolny dla szkoły podstawowej, w oddziałach przedszkolnych  zajęcia według planu/

 świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.30

30 kwietnia /poniedziałek/ Dzień wolny dla gimnazjum, dzień wolny dla szkoły podstawowej, świetlica szkolna – czynna od 6.45.– 16.00                                 
1 maja  /wtorek/                         Święto Pracy.  Dzień ustawowo wolny od pracy
2 maja /środa/  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum świetlica szkolna  – czynna od 6.45 – 16.00
3 maja  /czwartek/   Dzień ustawowo wolny od pracy Święto Konstytucji 3 Maja – udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej.               
18 maja/piątek/ Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  klas IV – VII i gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych  i nagannym zachowaniu
31maja /czwartek/                                    Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy
1 czerwca/piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej i dzień wolny dla gimnazjum, świetlica szkolna – czynna od 6.45 – 16.00
11 czerwca Wystawianie rocznych ocen przewidywanych  w szkole podstawowej i w gimnazjum -powiadomienie pisemne rodziców /uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen/.
18 czerwca /poniedziałek/ Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum
19 czerwca Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej
22 czerwca 2018 r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego pożegnanie absolwentów Gimnazjum Miejskiego Nr 1