Kalendarz roku szkolnego 2018/19

 

Termin

Zadanie

3 września Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1
1 listopada  (czwartek)              Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od pracy                                                                                         
2 listopada (piątek) Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum  (świetlica szkolna –dyżur  6.30 -16.30)  
7 listopada (środa) ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH godz. 15.00
9 listopada (piątek) Szkolne Obchody Narodowego Święta Niepodległości godz. 10.45 -11.30 w Hali Sportowej – uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły. Obowiązuje strój apelowy.

 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11

10 listopada (sobota) 10 XI 2018r. godz. 10.30 II etap Międzygminnego Konkursu Historycznego
w MOK Mszana Dolna ul. Jana Pawła II
11 listopada (niedziela) Narodowe Święto Niepodległości – udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej
12 listopada (poniedziałek) Dzień ustawowo wolny od pracy
13 listopada (wtorek)         godz. 15.30 mała sala gimnastyczna Zebrania ogólne. Zapraszamy Rodziców klas IV- VIII i Gimnazjum – sprawy szkolne, spotkanie z psychologiem ks. dr Jerzym Smoleniem, temat: ,,Kochaj mnie mądrze – apel dziecka do dorosłych”.
19 listopada (poniedziałek) godz. 15.30 mała sala gimnastyczna Zebrania ogólne. Zapraszamy Rodziców klas O – III – omówienie bieżących spraw szkolnych, spotkanie z psychologiem ks. dr Jerzym Smoleniem, temat: ,,Kochaj mnie mądrze – apel dziecka do dorosłych”.
10 grudnia (poniedziałek) Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VIII i Gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.
12 grudnia (środa) Dzień otwarty dla rodziców szkoły podstawowej klas I-III. Informacja o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu.
18 – 20 grudnia Próbne egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty
20 grudnia (czwartek) Apel świąteczny – klasy O-III
21 grudnia (piątek) Apel świąteczny – klasy IV-VIII i Gimnazjum
20 – 21 grudnia Podanie uczniom informacji o ocenach przewidywanych na I półrocze z zajęć edukacyjnych i z zachowania -wpis do zeszytu w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen.
24 grudnia 2018 –1 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
7 stycznia (poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne rad pedagogicznych
9 stycznia (środa) Zebrania z rodzicami klas I – III (Wywiadówki)
10 stycznia (czwartek) Zebrania z rodzicami klas IV-VIII i Gimnazjum (Wywiadówki)
14 – 25 stycznia Ferie zimowe 2019
od stycznia 2019 r. Przekazywanie informacji uczniom, rodzicom uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum dotyczących organizacji egzaminów zewnętrznych (OKE) i rekrutacji do szkół średnich.
1 marca (piątek) Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym                 w uroczystościach miejskich.
5 marca (wtorek) Dzień otwarty dla rodziców klas I- III.
6 marca (środa) Dzień otwarty dla rodziców klas IV-VIII i Gimnazjum. Spotkanie informacyjne dla rodziców kl. 3. Gimnazjum i VIII SP w sprawie egzaminów gimnazjalnych i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
1  – 30 marca Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej
11-16 marca Dni otwarte szkoły  – zapraszamy przedszkolaków i rodziców przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej  i oddziałów przedszkolnych (spotkania wg oddzielnego harmonogramu).
25, 26, 27 marca Rekolekcje wielkopostne  (zmiana organizacji zajęć).
30 marca (sobota) Turniej szachowy dla szkół podstawowych i gimnazjum.
11 kwietnia  IV- VIII                 16 kwietnia  0-III Apele świąteczne, spotkania świąteczne w klasach.
10 kwietnia (środa) Egzamin gimnazjalny – klasy I-III – dzień wolny,  klasy IV-VIII uczą się. Oddz. przedszkolne  uczą się  Świetlica szkolna  – czynna od 6.30 – 16.30   
11 kwietnia (czwartek) Egzamin gimnazjalny – klasy I-III – dzień wolny, klasy IV-VIII  uczą się. Oddz. przedszkolne  uczą się  Świetlica szkolna – czynna od 6.30 – 16.30
12 kwietnia (piątek) Egzamin gimnazjalny. Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna – czynna od 6.30 – 16.30     Oddz. przedszkolne uczą się.  
15 kwietnia (poniedziałek) Egzamin ósmoklasisty klasy IV-VII i 3 G. – dzień wolny, klasy I-III uczą się. Oddz. przedszkolne uczą się. Świetlica szkolna – czynna od 6.30 – 16.30 
16 kwietnia (wtorek) Egzamin ósmoklasisty klasy IV-VII i 3 G. – dzień wolny, klasy I-III uczą się. Oddz. przedszkolne uczą się.  Świetlica szkolna – czynna od 6.30 – 16.30  
17 kwietnia (środa) Egzamin ósmoklasisty.  Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum Świetlica szkolna  – czynna od 6.30 – 16.30  Oddz. przedszkolne uczą się.
18 – 23 kwietnia 2019 Przerwa świąteczna.
29 kwietnia (poniedziałek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica szkolna  – czynna od 6.30 – 16.00
30 kwietnia (wtorek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum Świetlica szkolna  – czynna od 6.30 – 16.00
1 maja (środa) Święto Pracy – Dzień ustawowo wolny  od pracy.
2 maja(czwartek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum Świetlica szkolna  – czynna od 6.30 – 16.00
3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja – udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym  w uroczystości miejskiej. Dzień ustawowo wolny  od pracy.
14 maja (wtorek) Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  klas IV – VIII i gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu,  powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu. 
26 maja do 1 czerwca Wyjazd na Zieloną Szkołę klas IV i V szkoły podstawowej.
6 czerwca (czwartek) Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w klasach VIII szkoły podstawowej i w gimnazjum, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
7 czerwca (piątek) Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w szkole podstawowej  do klasy VII, powiadomienie pisemne rodziców /uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen/.
8 czerwca (sobota) Piknik szkolny z okazji Dnia Dziecka i 55 –lecia Szkoły Podstawowej  Nr 1.
14 czerwca (piątek) Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum
19 czerwca (środa) Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej godz. 15.30 /mała sala gimnastyczna/
20 czerwca (czwartek) Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy.
21 czerwca 2019 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego pożegnanie absolwentów Gimnazjum Miejskiego Nr1 i absolwentów klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 1