Kalendarium Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej na rok szkolny 2016/2017

Najważniejsze wydarzenia, dni wolne od pracy i zajęć dydaktycznych

 

Termin Zadanie
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego
13 września Zebrania z rodzicami klas O-III
14 września Zebrania z rodzicami klas IV-VI i Gimnazjum
17 września Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

– udział delegacji szkoły  z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej 

3 października Spotkanie z Radą Rodziców ZSM Nr 1
13 października Apel z okazji DEN
14 października Dzień Edukacji Narodowej   

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum                          

(świetlica szkolna – czynna od 7.00 – 16.00)

1 listopada    (wtorek) 

Dzień ustawowo wolny od pracy                                

Wszystkich Świętych                                                          
10 listopada Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada  (piątek)  

Dzień ustawowo wolny  od pracy                                

Narodowe Święto Niepodległości  –  udział delegacji szkoły  z pocztem sztandarowym  w uroczystości miejskiej.                         
15 listopada (wtorek) Zebrania  ogólne z rodzicami klas 0 – III  – (sprawy szkolne, spotkanie z psychologiem)
16 listopada (środa) Zebrania  ogólne z rodzicami klas IV- VI i Gimnazjum  (sprawy szkolne, spotkanie z psychologiem)
19, 20, 21  grudnia Próbne egzaminy gimnazjalne
 20 grudnia   (wtorek) Dzień otwarty dla rodziców  szkoły podstawowej klas  I-III. Informacja o postępach uczniów  w nauce i w zachowaniu      
 21 grudnia  (środa) Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VI i Gimnazjum.     Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów  w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.                       
22 grudnia Apel świąteczny
23 grudnia 2016  –1 stycznia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia  2017  (piątek)

Dzień ustawowo wolny od pracy

 Święto Trzech Króli
16,17 stycznia Podanie uczniom informacji o przewidywanych na I półrocze ocenach  z zajęć edukacyjnych i  z zachowania   -wpis do zeszytu  (w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen)
23 stycznia (poniedziałek) Posiedzenia klasyfikacyjne rad pedagogicznych
 26 stycznia (czwartek) Zebrania z rodzicami klas O – III (Wywiadówki)
27 stycznia (piątek) Zebrania z rodzicami klas IV-VI i Gimnazjum (Wywiadówki)
30 stycznia -12 lutego Ferie zimowe
1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” udział delegacji szkoły   z pocztem sztandarowym w uroczystościach miejskich.                         

 

13  marca – 12 kwietnia 2017 r.  Przyjęcia uczniów z obwodu szkoły do klas pierwszych  szkoły podstawowej  i dzieci z terenu Miasta do oddziałów przedszkolnych.

Uczniowie spoza obwodu  szkoły i Miasta, którzy wyrażą chęć zapisu dziecka do naszej szkoły  będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym (o terminach powiadomimy w ogłoszeniu)

22 marca (środa) Dzień otwarty dla rodziców klas IV-VI i Gimnazjum. /wg harmonogramu/
godz.15.30  – jadalnia. Spotkanie informacyjne dla rodziców kl. 3. Gimnazjum dotyczące: organizacji egzaminów gimnazjalnych, wyboru szkoły ponadgimnazjalnej – spotkanie z przedstawicielami szkół średnich  z terenu  Miasta.
29 marca (środa) Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – III godz.15.30  – sala nr 12 – spotkanie dyrektora  z rodzicami klas trzecich (trójki klasowe) i z  wychowawcami  dotyczące wypracowania  procedury łączenia klas trzecich .
3  –  5 kwietnia Rekolekcje wielkopostne:  poniedziałek, wtorek  -zajęcia wg podanego wcześniej planu, w dzień spowiedzi – rady  pedagogiczne. Świetlica szkolna czynna w godzinach pracy od 7.00 – 16.30
3  – 7 kwietnia Dni otwarte szkoły  – zapraszamy przedszkolaków i rodziców przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej  i oddziałów przedszkolnych.  (Spotkania wg oddzielnego harmonogramu, który zostanie przesłany do przedszkoli)
12 kwietnia Apel świąteczny
13 – 18 kwietnia 2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna
19 kwietnia
Egzamin gimnazjalny  (dzień wolny dla gimnazjum)

Klasy II piszą egzamin próbny

20 kwietnia
Egzamin gimnazjalny (dzień wolny dla gimnazjum)

Klasy II piszą egzamin próbny

21 kwietnia Egzamin gimnazjalny (dzień wolny dla gimnazjum)

Klasy II piszą egzamin próbny

(dzień wolny dla szkoły podstawowej, w oddziałach przedszkolnych  zajęcia wg planu)

 świetlica szkolna – czynna od 7.00 – 16.30

1 maja (poniedziałek)      Święto Pracy  –  Dzień ustawowo wolny od pracy
2 maja (wtorek)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
świetlica szkolna  – czynna od 7.00 – 16.00
3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja – Dzień ustawowo wolny od pracy.  Udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej.               
18 maja (czwartek) Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VI i gimnazjum.  Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów  w nauce i  w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i  nagannym zachowaniu
1 czerwca (czwartek) Dzień Dziecka  (organizacja wycieczek klasowych wg planu)
7 czerwca Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w szkole podstawowej, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
9 czerwca Wystawianie rocznych ocen przewidywanych w gimnazjum, powiadomienie pisemne rodziców (uczniowie mogą skorzystać z procedury podwyższania ocen).
14 czerwca (środa) Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w szkole podstawowej
15 czerwca   (czwartek)   Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny od pracy
16 czerwca (piątek) Dzień wolny dla szkoły podstawowej i dzień wolny dla gimnazjumświetlica szkolna – czynna od 7.00 – 16.00
19 czerwca (poniedziałek) Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w gimnazjum
21 czerwca Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej
21 czerwca Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum,

świetlica szkolna – czynna od 7.00 – 16.30

22 czerwca Dzień wolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum,

świetlica szkolna – czynna od 7.00 – 16.30

23 czerwca 2017 r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów Gimnazjum Miejskiego nr 1