Kalendarium w roku szkolnym 2017/2018 – I PÓŁROCZE

 

Termin

Zadanie

4 września Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1
17 września Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

– udział delegacji szkoły  z pocztem sztandarowym  w uroczystości miejskiej 

19 września Zebrania z rodzicami klas I-III
20 września Zebrania z rodzicami klas IV- VI
21 września Zebrania z rodzicami klas VII i Gimnazjum
22 września Spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Miejskiego Nr 1
27 października Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum (świetlica szkolna – nieczynna   -remont)
1 listopada  /środa/

Dzień ustawowo wolny od pracy

Wszystkich Świętych  
2 listopada    /czwartek/   Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum 

(świetlica szkolna – nieczynna  -remont)

3 listopada    /piątek/  Dzień wolny od zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum  (świetlica szkolna – nieczynna  -remont)
9,10 listopada Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada  /sobota/

Dzień ustawowo wolny od pracy 

Narodowe Święto Niepodległości  –  udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystości miejskiej.                         
15 listopada /środa/ Zebrania  ogólne z rodzicami  (sprawy szkolne, spotkanie z psychologiem)
7 grudnia Próbne egzaminy gimnazjalne
14 grudnia  /czwartek/ Dzień otwarty dla rodziców szkoły podstawowej  klas  I-III. Informacja o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu
15 grudnia  /piątek/ Dzień otwarty dla rodziców uczniów szkoły podstawowej klas IV – VII i Gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną podanie informacji o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, powiadomienie o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.                       
22 grudnia /piątek/ Apel świąteczny
23 grudnia 2017 r.   – 1 stycznia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
12 stycznia 2018 r. Podanie uczniom informacji o przewidywanych na I półrocze ocenach  z zajęć edukacyjnych i z zachowania   -wpis do zeszytu  (w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen)
17 stycznia 2018 r.  Zebranie  klasyfikacyjne rad pedagogicznych         ZAKOŃCZENIE  I PÓŁROCZA
22 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami klas I – III (Wywiadówki)
23 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami klas IV-VII i Gimnazjum        (Wywiadówki)
12 – 23 lutego Ferie zimowe