Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Od 1 do 26 czerwca 2020 r.

Termin

Zadanie

od 1-7 czerwca

i od 8-25   czerwca

Obowiązuje nauczanie zdalne.  Konsultacje dla uczniów klas I-VIII wg harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym

Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla klas I-III wg harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym. Zajęcia świetlicowe zgodnie z podanym harmonogramem.                   Biblioteka szkolna czynna od poniedziałku do piątku  w godz.9.00-13.00

do 8 czerwca  Klasy VIII otrzymują oceny przewidywane.
do 10 czerwca Oceny przewidywane otrzymują pozostali uczniowie.
11 czerwca BOŻE CIAŁO
12 czerwca /piątek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.00   (rodzice  zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej). Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
16 czerwca /wtorek/ Egzamin ósmoklasisty  (Hala),  klasy I-III – dzień wolnyŚwietlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30Klasy IV-VII –  zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem -nauczanie zdalne.
17 czerwca /środa/ Egzamin ósmoklasisty  (Hala),  klasy IV-VII  – dzień wolny.  Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30Klasy I-III –  zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne. Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem- nauczanie zdalne.
8 czerwca /czwartek/ Egzamin ósmoklasisty  ( w budynku szkoły).  Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
19 czerwca /piątek/ Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
22 czerwca /poniedziałek/ Dzień wolny dla szkoły podstawowej. Świetlica szkolna  – zajęcia wychowawcze w godz. 6.30 -16.30 (rodzice zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej).  Oddziały przedszkolne – zajęcia zgodnie z planem – nauczanie zdalne.
24 czerwca /środa/ Spotkanie  z rodzicami przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21 – godz. 15.30 – mała sala gimnastyczna.
26 czerwca /piątek/ Zakończenie roku szkolnego 2019/20. Pożegnanie tylko Absolwentów klas ósmych(w Hali). Możliwość rozdania świadectw klasom I-VII będzie zaplanowana wg harmonogramu, który podamy w późniejszym terminie.