• Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Mszanie Dolnej  ogłasza, że od 2 marca do 30 marca 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej i do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. Zapisów dzieci można dokonywać w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły.: –  dzieci 7-letnie – rocznik 2013. Dzieci 6 – letnie – rocznik  2014 , których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej. Warunkiem  przyjęcia dziecka jest: – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20  albo – dziecko posiada opinię PPP  o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki
  2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna – dzieci 6-letnie  – rocznik 2014  – dzieci 5-letnie  – rocznik 2015.    
     Ogłoszenie Dyrektora w sprawie Rekrutacji
  Odpowiednie dokumenty można pobrać z działu Dokumenty do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.

  Zapisując dziecko do naszej szkoły należy mieć przy sobie: dowód osobisty matki dziecka.

  Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY,  UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI I POMOCY.   

      TEL. 18 33 10 101

   

 • Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna

  Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o zapoznanie się Rodziców i uczniów z „Regulaminem przyznawania nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Tekst regulaminu po rozwinięciu strony i w zakładce „Dokumenty – Regulaminy”.

  Regulamin przyznawania nagród Str 1
  Regulamin przyznawania nagród Str 2
  Wniosek Str 1
  Wniosek Str 2
 • Ruszył nabór wniosków o stypendia im. Braci Potoczków

  W imieniu Przewodniczącego Kapituły Funduszu Stypendialnego im. B. Potoczków, pana Zygmunta Berdychowskiego kierujemy prośbę o przekazanie uczniom Państwa szkoły  informacji o właśnie rozpoczętym naborze wniosków o stypendia im. Braci Potoczków, który potrwa do 30 września br., studenci do 15 października br.

  Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

  Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec 2019. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

  Przyjmowanie wniosków dla uczniów potrwa do 30 wrześniastudenci zaś mają wydłużony czas składania do 15 października. Wnioski należy dostarczyć do biura Fundacji Sądeckiej (Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57).

  Więcej informacji znajduje się również w linku:    https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/stypendia-im-braci-potoczk%C3%B3w-do-17-pa%C5%BAdziernika-mo%C5%BCesz-jeszcze-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87

   Kontakt:
  Fundacja Sądecka
  BIURO: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
  godz. urzędowania: pon.-pt. 8:00-16:00
  tel., (18) 475 16 30
  e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

  Do pobrania:

  Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków na rok szkolny/akademicki 2019/2020

  Zał. nr 1 b – Wniosek o stypendium dla ucznia na rok szkolny/akademicki 2019/2020 (formularz)