Organizacja pracy sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym.

Uprzejmie informujemy o pracy  sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym :

lipiec – do 9 lipca .

sierpień – od 2 – 4 sierpnia  i od 23 sierpnia .

Wydawanie kart rowerowych – od 6-9 lipca.

Wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  – 9 lipca(piątek).  2021r. od godz. 8.30.

Tel.18 33 10 101 ,e-mail : sekretariatsp1@op.pl