Próbny egzamin dla klas ósmych

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej zostaną przeprowadzone egzaminy próbne dla klas ósmych zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

 

Egzaminy próbne  zostaną  przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu w maju 2021r. (np.  godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, czas pracy z arkuszem, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, losowanie miejsc, kodowanie prac, dostosowania itd.).

Diagnoza będzie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminów próbnych w naszej szkole będą przekazywane na bieżąco przez dziennik elektroniczny.