Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 22 grudnia br.

Uprzejmie przypominamy o Kalendarium na najbliższe dni grudnia br. i stycznia 2021r.

23 grudnia (środa) – 31 grudnia  (czwartek) 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
24 grudnia (czwartek) Szkoła zamknięta –urlopy pracownicze
29 grudnia(wtorek) Powiadomienie uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  na I półrocze o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu.
23.XII, 28-31.XII Oddziały przedszkolne – dyżur
1 stycznia 2021 (piątek) Nowy Rok
4 – 17 stycznia  2021r. Ferie zimowe.   Oddziały przedszkolne – dyżur
22 stycznia Wystawianie ocen przewidywanych
29 stycznia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
31 stycznia  Zakończenie I półrocza