Ogłoszenie Dyrektora z dnia 23.10.br.

Szanowni Rodzice ,Drodzy Uczniowie ,

zgodnie z komunikatem Premiera Rady Ministrów z dnia 23 października br. ,  uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. 

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 dla klas IV – VIII obowiązującą od 26.X.br do odwołania, która jest zamieszczona w dzienniku elektronicznym.

Ponadto informujemy , że w związku z funkcjonowaniem w trybie stacjonarnym oddziałów przedszkolnych i klas I-III, plan zajęć dla tych oddziałów i klas, pozostaje bez zmian.

Zgodnie z planem (stacjonarnie) prowadzone są zajęcia specjalistyczne i indywidualne.  Zawieszamy realizację w kl. V -VIII dodatkowych godzin tz. Dyrektorskich(j. ang. mat) oraz WDŻ-u.

Nie zmieniają się godziny pracy biblioteki i świetlicy szkolnej.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy  o kontakt z wychowawcą klasy ,dyrekcją, z sekretariatem-  tel.18 33 10 101, e-mail: sekretariatsp1@op.pl.