Zwroty podręczników i książek – harmonogram

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina o obowiązku zwrotu wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz prosi o przejrzenie podręczników i przygotowanie ich do zwrotu (usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę podręcznika). Za podręcznik  zniszczony (poplamiony, porysowany, z którego kartki zostały wyrwane) lub za podręcznik zagubiony rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zakupu. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i  nie trzeba zwracać ich do biblioteki.

     Zwrot wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki będzie miał następujący przebieg

  1. Podręczniki (cały komplet-czyli wszystkie wypożyczone podręczniki z biblioteki) i książki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
  2. Harmonogram zwrotu podręczników i książek jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
  3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  4. Podręczniki i książki należy przynieść w reklamówce, którą należy opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa. Dodatkowo w reklamówce należy umieścić wykaz; listę oddawanych podręczników i książek opatrzoną podpisem rodzica. Podręczniki i książki przynoszone są do szkoły – w holu będzie punkt odbioru.
  5. Oddane podręczniki i książki podlegają kwarantannie, po upływie której nauczyciel bibliotekarz dokona oceny ich stanu technicznego. W sytuacji zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zwrotu kosztów jego zakupu.
  6. Wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się we wrześniu.
  7. W celu kierowania pytań dotyczących podręczników i książek rodzice mogą się kontaktować z nauczycielem bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Prosimy, aby uczniowie/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, w określonych przedziałach czasowych.

 

19 czerwca 2020r. (piątek) 8.00-10.00 Klasa 4
10.00-12.00 Klasa 5a
14.00-16.00 Klasa 5b

 

22 czerwca 2020r. (poniedziałek) 8.00-10.00 Klasa 1a
10.00-12.00 Klasa 6a
12.00-14.00 Klasa 1b
14.00-16.00 Klasa 8a

 

23 czerwca 2020r. (wtorek) 8.00-10.00 Klasa 7b
10.00-12.00 Klasa 7a
12.00-14.00 Klasa 2b
14.00-16.00 Klasa 5c

 

24 czerwca 2020r. (środa) 8.00-10.00 Klasa 8b
10.00-12.00 Klasa 6b
12.00-14.00 Klasa 6c
14.00-16.00 Klasa 2a

 

25 czerwca 2020r. (czwartek) 8.00-10.00 Klasa 3a
10.00-12.00 Klasa 3b
12.00-14.00 Klasa 3c
14.00-16.00 Klasa 1c