Zmiany w planie lekcji KL. 4 – 8.

Dyrektor szkoły prosi o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji dla klas 4 – 8. Wszystkie zmiany zostały naniesione na plan lekcji obowiązujący od 10 lutego 2020 w dzienniku elektronicznym.