Warsztaty dla Rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej zaprasza rodziców wszystkich klas na Warsztaty Umiejętności Wychowawczych prowadzone w oparciu o książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać   żeby dzieci do na mówiły

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest to program profilaktyczny realizowany z wielkim sukcesem od 30 lat w szkołach i placówkach w całej Polsce. Dzięki uczestniczeniu w programie rodzice, nabywają wiele pozytywnych kompetencji w wychowaniu dzieci, a także umacniają swoją pewność siebie i pozycję jako rodzica.

Warsztaty są cyklem 10 cotygodniowych spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Założenia i cele programu:

 • Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
 • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
 • Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
 • Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Czego się nauczysz?

 • Jak stawiać dziecku granice
 • Jak i kiedy nagradzać i chwalić
 • Jak tłumaczyć, a nie karać
 • Jak zachęcać do współpracy
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć
 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne
 • Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej ul. H. Sienkiewicza 2

Liczba osób: 8-12

Start: planowany w kwietniu, po uzbieraniu grupy

Zapisy: sekretariat szkoły do dnia 25.03.2019 r.

Prowadzący: mgr Dorota Trzop – psycholog, psychoterapeuta, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.