Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/ 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Mszanie Dolnej  ogłasza, że od 1 marca  do 30 marca 2018 r.będzie prowadzona rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej i do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/ 2019. Zapisów dzieci można dokonywać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

  1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci z obwodu  szkoły.: –  dzieci 7-letnierocznik 2011. Dzieci 6 – letnie – rocznik  2012 , których rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej. Warunkiem  przyjęcia dziecka jest: – korzystanie dziecka  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18  albo – dziecko posiada opinię PPP  o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki
  2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci z terenu Miasta Mszana Dolna – dzieci 6-letnie  – rocznik 2012  – dzieci 5-letnie  – rocznik 2013.                            
Ogłoszenie Dyrektora w sprawie Rekrutacji
 Harmonogram rekrutacji
 Odpowiednie dokumenty można pobrać z działu „Dokumenty do pobrania”.                                                                                                                                                                                                        

Zapisując dziecko do naszej szkoły należy mieć przy sobie: dowód osobisty matki dziecka.

Uczniowie spoza obwodu szkoły i Miasta Mszana Dolna będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY,  UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI I POMOCY.                                                            TEL. 18 33 10 101