„Wywiadówka” -14-15 grudnia -(czwartek-piątek)

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 na Dzień Otwarty, który odbędzie się 14 grudnia br. dla klas I-III a 15 grudnia dla klas IV-VII i Gimnazjum. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną zostaną podane informacje o postępach uczniów w nauce i w zachowaniu, oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.