Organizacja spotkań z rodzicami

Dyrektor Szkoły informuje o spotkaniach z rodzicami. Odbędą się one w trzech dniach.

Kl. I –III   –  19 września (wtorek) – godz. 15.30

Kl. IV –VI –  20 września (środa) – godz. 15.30 

Kl. VII, II i III Gimnazjum -21 września (czwartek) – godz.15.30

                 22 września (piątek)  o godz. 15 .30 zapraszamy przewodniczących klasowych rad rodziców na zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1