Co nas czeka w styczniu 2017 r.

Dyrektor Szkoły przypomina najważniejsze wydarzenia w styczniu 2017 r.

16,17 stycznia Podanie uczniom informacji o przewidywanych na I półrocze ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania -wpis do zeszytu (w klasyfikacji śródrocznej nie stosujemy procedury podwyższania ocen)
16  stycznia Apele organizacyjne  (bieżące sprawy szkolne) –  godz. 8.55  – gimnazjum – godz. 9.50 – szkoła podstawowa
17  stycznia Kolędowanie  Szkoły w  Kościele Miłosierdzia Bożego  godz. 17.30  adoracja  Żłobka, godz. 18.00 Msza św.  sprawowana w intencji naszych rodzin nauczycieli, pracowników, społeczności uczniowskiej i rodziców ZSM Nr 1
23 stycznia (poniedziałek) Posiedzenia klasyfikacyjne rad pedagogicznych
25 stycznia (środa) Dzień Babci i Dziadka w oddz. O 1 – wychowawca I. Staroń  godz.15.30  w małej sali gimnastycznej
26 stycznia (czwartek) Zebrania z rodzicami klas I – III (Wywiadówki)  wg. harmonogramu
27 stycznia (piątek) Dzień Babci i Dziadka w oddz. O 2 – wychowawca M. Węglarz  godz.15.00  w małej sali gimnastycznej
27 stycznia (piątek) Zebrania z rodzicami klas IV-VI i Gimnazjum (Wywiadówki) wg. harmonogramu
30 stycznia -12 lutego Ferie zimowe
30 stycznia – 3 lutego (zajęcia prowadzą   mgr Zbigniew Stachura  i mgr Grzegorz Szynalik) Ferie  na sportowo w hali  sportowej dla uczniów  Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1

  klasy  1-3 SP –   od 9.00 – 10 .50 – 2 grupy

–  klasy 4-6  SP –  od  11.00 – 12.50 – 2 grupy

  gimnazjum  – 13.00 – 14.50 – 1 grupa

(każda grupa liczy do 26 uczestników)

Zgłoszenia do 24 stycznia (tj. do wtorku) do p. Z Stachury i p. G. Szynalika