Mamy nowy samorząd!

28 września 2016 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Miejskiego Nr 1, natomiast 30 września 2016 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1.

Komisje Wyborcze które przeprowadziły wybory i czuwały nad ich prawidłowym przebiegiem, po przeliczeniu głosów ogłosiły wyniki.

Przewodniczącym Szkoły Podstawowej Nr 1 został Konrad Wsół z klasy VIb, a jego zastępczynią Dominika Ślazyk z VIa.

W skład Samorządu weszli ponadto:

  1. Nikola Karpierz, IV a
  2. Damian Wielowski, IVa
  3. Laura Czech, IVb
  4. Tomasz Świerk, IVb
  5. Maciej Aksamit, Va
  6. Julia Porębska, Va
  7. Aleksandra Karpierz, Vb
  8. Nikola Targosz, Vb
  9. Patryk Chorągwicki, VIa
  10. Zuzanna Kopycińska, VIb.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Miejskiego Nr 1.

Przewodnicząca:  Karolina Sentyrz, 3 A

Zastępcy przewodniczącej: Jakub Szarek, 3B i Sabina Chrustek, 3 B.

W skład zarządu weszli: Paweł Kowalczyk, 1 A, Natalia Głowacz, 2A, Agnieszka Radomska, 1A.

Nowemu Zarządowi  gratulujemy zaufania, którym obdarzyli go uczniowie i nauczyciele. Życzymy wielu ciekawych pomysłów i realizowania obietnic przedwyborczych.

PAMIĘTAJMY:  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Samorząd może przedstawić poprzez opiekuna dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.