Osiągnięcia uczniów w konkursach z matematyki

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej uczestniczyli w licznych konkursach z matematyki zarówno tych szkolnych jak i pozaszkolnych. W konkursach organizowanych przez naszą szkołę na szczególne uznanie zasługuje:

 • Maraton matematyczny (organizowany w gimnazjum już po raz ósmy, a w szkole podstawowej po raz czwarty), który niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony uczniów, o czym świadczą statystyki:

 

Klasa              Szkoła Podstawowa                     Gimnazjum
IV V VI 1 2 3
Liczba uczestników 15 15 15 17 6 15

Najlepszy wynik w bieżącym roku szkolnym uzyskali:

 • Kasa IV: Karol Radomski, Anna Wacławik,
 • Klasa V: Konrad Wsół, Piotr Piekarczyk,
 • Klasa VI: Patrycja Pitala i Agnieszka Radomska,
 • Klasa 1 :Kinga Stachura i Maciej Łabuz (kl.1b),
 • Klasa 2: Katarzyna Piekarczyk i Krystian Kania,
 • Klasa 3: Wojciech Zacharski, Agnieszka Szynalik, Jakub Szaredko, Michał Filipiak,
 • Konkurs matematyczno-historyczny – pierwsza edycja tego konkursu została przeprowadzona w tym roku szkolnym i wzięło w nim udział 14 uczniów klas szóstych. Finalistami konkursu zostali: Patrycja Pitala, Gabriela Kubik, Tomasz Grzybacz, Agnieszka Radomska.

Konkursy pozaszkolne z matematyki, w których uczestniczyli nasi uczniowie to:

 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”– liczba uczestników konkursu w bieżącym roku szkolnym to 103 uczniów. Na szczególną uwagę zasługują wyniki uczniów, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry oraz wyróżnienie, a są nimi:
 • Klasa II: Łukasz Kościelniak,
 • Klasa III: Patryk Wilczyński, Jakub Stec,
 • Klasa IV: Karol Radomski,
 • Klasa V: Konrad Wsół, Piotr Piekarczyk,
 • Klasa VI: Patrycja Pitala, Agnieszka Radomska
 • Klasa 1 gimnazjum: Kinga Stachura, Michał Zacharski,
 • Klasa 2 gimnazjum: Krystian Kania,
 • Klasa 3 gimnazjum: Wojciech Zacharski.
 • Konkurs Matematyczny Pangea – w którym wzięło udział 17 uczniów gimnazjum i 3 uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej.  W konkursie tym pięknie zaprezentowali swoje matematyczne umiejętności, w szczególności trzej nasi uczniowie, tj. Krzysztof Sochacki, Patrycja Pitala oraz Krysian Kania, którzy osiągnęli imponujący wynik.
 • Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych „Maraton Matematyczny” – w pierwszym etapie drugiej edycji tego konkursu wzięło udział 7 uczniów klas trzecich gimnazjum.
 • Powiatowy Konkurs Matematyczny „Śladami Matematyków” – Stefan Banach – w konkursie udział wzięło 4 uczniów z klas trzecich gimnazjum.
 • Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego – w bieżącym roku szkolnym tytuł finalisty otrzymała uczennica klasy szóstej Agnieszka Radomska.

Nauczyciele matematyki ZSM NR 1